Závodní péče - nutno na objednání

Pracovnělékařské prohlídky provádíme na základě smluv se zaměstnavateli (objednat se na ně můžete během naší ordinační doby v ordinaci na adrese Lad.Vágnera 83)

Bez smlouvy s Vaším zaměstnavatelem lze podle platných zákonů u svého praktického lékaře absolvovat pracovnělékařské prohlídky jen v kategorii rizika 1 (musí být vyznačeno na žádosti !!!) nezahrnuje-li práce ohrožení zdraví, tedy např. žádnou práci v noci atd.

Co vzít na prohlídku s sebou?

  • Žádost zaměstnavatele o pracovnělékařskou prohlídku (vyplněnou, s razítkem a podpisem) - nutně vyplněnou KATEGORII RIZIKA (a čeho se riziko týká - hluk, prach, ...) a PRACOVNÍ POZICI.

  • Výpis od svého praktického lékaře.

  • Ranní moč.

  • Brýle na dálku, pokud je nosíte.