Ceník

Ceník výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění

ceník je dostupný na nástěnce v ordinaci

Během poskytování zdravotních služeb není vyžadován písemný informovaný souhlas s výjimkou případů, které učí zákon.

 

 Potvzení o prodělaném COVIDu v posl. 90 dnech s uvedením dne PCR testu = 100,- Kč

Samoplátcem hrazený test na koronavirus (rychlotest) ..................

Vstupní a preventivní prohlídka v závodní péči ...............................

(v případě smlouvy se zaměstnavatelem dle smlouvy)

500 Kč

600 Kč

potvrzení - Zdravotní průkaz

450 Kč

potvrzení - Řidičský průkaz

450 Kč

potvrzení - Prodloužení řidičského průkazu

200 Kč

potvrzení - Zbrojní průkaz

600 Kč

potvrzení - Prodloužení zbrojního průkazu

300 Kč

Vyplnění pojistky

200 Kč

Výpis ze zdravotní dokumentace

200 Kč

Bodové ohodnocení úrazu

200 Kč

Potvrzení zdravotního stavu

200 Kč

Očkování - aplikace (přičtěte cenu vakciny)

180 Kč

Potvrzení - přihlášky na ŠKOLY

100 Kč

Vyplnění žádosti do zařízení sociálních služeb

234 Kč

 

 

Kopie dokumentů – 1 stránka

2 Kč