KOMBINOVANÉ VAKCINY - TETANUS S ČERNÝM KAŠLEM

07.03.2014 23:01

Vzhledem k tomu, že bylo zjištěno, že očkování proti černému kašli, které jsme dostali v dětském věku, nechrání po celý život, doporučuje se přeočkovat alespoň 1x v dospělosti kombinovanou vakcinou proti černému kašli a tetanu (v jedné dávce).

Je možné jím nahradit jednu z pravidelných dávek očkování proti tetanu, ev. je můžeme použít dříve (nejdříve však 1 rok po předchozím očkování klasickou vakcinou proti tetanu).