TETANUS

07.03.2014 22:12

Očkování proti tetanu se nyní provádí očkováním vakcinou TETAVAX.

U řádně očkovaných pacientů přeočkováváme každých 10-15 let (u starších 60 let - každých 10 let).

U dosud neočkovaných a těch, kteří je propásli, očkujeme trojdávkovým schematem:

  • Druhá dávka se dává 6 týdnů po první, třetí po 6 měsících od druhé dávky.

Před operací nebo po úrazu očkujeme, pokud od minulého očkování uběhlo více než 10 let.