Vstupní prohlídky (preventivní prohlídky)

10.10.2013 00:00

Jako Vaše nová lékařka se seznamuji s tím, jaké pacienty jsem převzala po Vaší původní lékařce MUDr. Aleně Setunské.

Proto můžeme v rámci vstupního vyšetření provést prohlídku s náplní preventivní prohlídky podle Vašeho věku. Je dobré se na ni objednat, i když je někdy možné provést i během klidnější ordinační doby, je lépe vyhradit si na ni trochu času, abych se seznámila s tím, jaké zdravotní obtíže jste měli, s čím se léčíte, jaké užíváte léky.

Je dobré si s sebou vzít seznam léků, které aktuálně užíváte - hodí se nosit i pro případ, že byste jej potřebovali v případě akutních obtíží.